Prof. Dr. Nilüfer Eğrican

nilufer egrican Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN

Proje ve Teknoloji Geliştirme, Yönetim, Danışmanlık, Eğitim Hizmetleri veren SUNTEK International şirketinin Kurucusu ve Teknopark İstanbul’da Stratejik Enerji Ortaklıkları’ndan sorumlu Baş Danışmanı olan Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, 23 yıl İTÜ Makine Fakültesinde görev yapmış, 1994-2000 yıllarında Makine Fakültesi Dekanlığı (Tekstil Bölümü  dahil) görevini yürütmüştür. Fakülteyi, AR-GE faaliyetleri, Sanayi İlişkileri, Döner Sermaye çalışmalarında Üniversite içinde birinci sıraya oturtmuş,  Yüksek Lisans, Doktora tezlerinin Sanayinin ihtiyacları doğrultusunda yapılması, elde edilen sonuçların  ticari bir ürüne dönmesine  yönelik hazırlatılması konusunda ‘’Üniversite-Sanayi Modeli’’ geliştirmiş, önce 1996 yılında ARCELİK AR-GE MERKEZİ, daha sonra birçok Sanayi kuruluşunda uygulanmasını  sağlamıştır. Bugüne kadar ARÇELİK  AR-GE Merkezinde bu model çerçevesinde 300 ün üstünde  tez tamamlanmış ve ürüne dönmüş, ticarileşmiştir. Adı gecen model 2007 de oluşan, SAN-TEZ proje desteğinin esasını teşkil etmektedir.

Kurumsal İlerleme, Stratejik Planlama ,Performans Değerlendirme, Kalite, Verimlilik, Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması, İş Geliştirme çalışmalarına, İTÜ Makine Fakültesi Dekanlığında başlayan Prof. Dr. Eğrican, aynı çalışmaları 2002 de transfer olduğu Yeditepe Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak 2010 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir. Yeditepe Üniversitesinde oluşturduğu  AR-GE Yapılanması sayesinde 411 proje geliştirilmiş ve 22 patent alınmış, birçok sanayi/sektör kuruluşuyla sözleşmeli işbirliklerine gidilmiştir. Ayrıca, Yeditepe Üniversitesinin, Vakıf Üniversiteleri içinde EUA-IEP (European Universities Association-Institutional Evaluation Program)dan geçen ilk üniversite olmasını sağlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘’Knowledege and Innovation Management(KIM)’’lisansüstü Programını hazırlayarak, açmıştır. Program başarıyla devam etmektedir.

Prof. Dr. Nilufer Eğrican, 1993-1994 yıllarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Himayelerinde hazırlanan Türkiye Üniversite Sanayi İşbirliği Şurası’nın bir yıl boyunca Genel Sekreterligini yürütmüş ve 4-5 Kasım 1994  de gerçekleşen ŞURA’yı organize etmiş ve ŞURA sonrası Üniversite, Sanayi, Kamu (TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklar)daki çalışmalarda, Meslek Kuruluşları faaliyetlerinde yer almıştır. Özellikle TÜBİTAK VİZYON 2023 Enerji ve Doğal Kaynaklar, TÜBİTAK VİZYON 2023 İnsan Kaynakları Strateji Belgelerinin, daha sonraki  yıllarda hazırlanan Enerji, Sanayi, Eğitim Strateji Dökümanlarının hazırlanmasında  katkı sağlamıştır.

1999-2013 yılları arası faaliyet gösteren  ISO KATEK(İstanbul Sanayi Odası, Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu)’ in üyesi olarak, Sanayi Stratejilerinin ve Politikalarının  Geliştirilmesi, Üniversite-Sanayi İşbirlikleri, Ar-Ge Yapılanması, Ürün Geliştirme, KOBİ Yönetimi konularındaki çalışmalara katkıda bulunmuştur. Bu birim aracılığı ile Teknoloji Bölgeleri Yasası, Ar-Ge yasası, Fikri haklar yasası, AB  6.cı Çerçeve programlarına katılım vs konularında görüş bildirmiş, katkıda bulunmuş ve yasaların çıkmasında etkin rol oynamıştır.

ASME International (Dünya Makine Mühendisleri Odası)nın ,2003-2006 yıllarında Vice President’lık görevini yürüten Prof. Dr. N. Eğrican, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Asya Pasifik, Avustralya, Kuzey Afrika’da bulunan 57 ülkeden (ASME bünyesinde yer alan ABD, Kanada, Meksika dışındaki tüm ülkeler) sorumlu olarak, bu ülkelerde Makine Mühendisliğinin Gelişimi, Üniversite-Sanayi İlişkileri, Sanayi Politikaları oluşturma faaliyetlerinde bulunmuştur. Başkan Yardımcılığı sırasında ASME International, Kurumsal Yapılanma (Balance Scord Card) süreci ile yeni bir yapılanmaya geçmiştir. Prof. Dr. N. Eğrican bu süreçte yer alarak büyük bir deneyim kazanmıştır. Prof. Dr. N. Eğrican mesleki çalışmaları nedeniyle ASME FELLOW ödülüne layık görülmüş ve Dünyadaki 2800 fellow dan biri olmuştur (ABD dışında tek kadın fellow). Ayrıca ASME Distinguished Service Award sahibidir.

Prof. Dr. Nilufer Eğrican, London Business School ve Babson College yürütücülüğünde ,52 ülkeden 52 araştırma kurumunun bir konsorsiyum içinde yürüttükleri ve sonuçları paylaştıkları Global Entrepreneurship Monitor (GEM) projesini 2006-2009 yılları arasında  Türkiye adına Yeditepe Üniversitesinde yürütmüştür. Ayrıca KOSGEB ile işbirligi yaparak girişimci yetiştirmeye yönelik eğitimler organize etmiş, SIEMENS, TTGV işbirliği ile Girişimcilik Okulu açmıştır.

Prof. Dr. Eğrican, Solar Energy Research Institute (SERI, şu andaki ismi  ismi NRL) ABD de ve  International Center for Theoretical Physics (ICTP) İtalya’da  araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur.

ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğim Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı, ICAT(International Center for Applied Thermodynamics) President’ı, UNAM (Ulusal Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Merkezi) Asosiye Üyesi ,ICHMT (Int.Center Heat and Mass Transfer), TTMD, İSKİD, Ulusal İnovasyon Girişimi üyesidir.

ARÇELİK AŞ Teknik Danışmanlar Kurulu Üyesi, TÜBİTAK UME Danışmanlar Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. N. Eğrican, Sanayi İşbirliği çerçevesinde, elde edilen sonuçların ürüne dönmesi ve ticarileştirilmesine yönelik, 70’in üstünde yüksek lisans, 10 doktora tezinin Danışmanlığını yürütmüş, 150’nin üstünde bilimsel makale yayınlamıştır. Ulusal ve Uluslararası birçok ödülün sahibidir.

Akademik yaşantısı boyunca, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Makine Sanayi ve Enerji Politikaları, Stratejileri, Ar-Ge ve İnovasyon Yapılanması, Ürün Geliştirme, İş Geliştirme, Endüştiyel Süreçleri iyileştirme,Kalite ,Verimlilik Konularında yurtdışı ve yurtdışı kurumlarla işbirlikleri gerçekleştiren Prof. Dr. N. Eğrican 2011 yılı başından itibaren SUNTEK International’da bu işbirliklerini sürdürerek, proje ve teknoloji geliştirme, yönetim, teknoloji transfer, yabancı ortaklıklar bulma konularında  sanayi kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Teknopark İstanbul’un yapılanmasında, yurtdışı ve yurtiçi sektör/sanayi kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliklerinin gelişmesinde, ortak çalışmalar gerçekleştirilmesinde Baş Danışman olarak 2013 den bu yana görev yapmaktadır ve iki kuluçka firmasına ortak olarak araştırmalarını yürütmektedir.
<<< Konuşmacılar