Dr. Duygu Erten

Duygu Erten Dr. Duygu ERTEN
WELL Faculty, LEED Faculty
TURKECO, USGBC, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, ABD’de  İnşaat ve Çevre Doktorası yapmış ve Princeton Üniversitesinde araştırmacı olarak çalışmıştır.  ABD’de geçen profesyönel çalışma hayatının yanısıra, USC, Koç ve Sabancı, Boğaziçi ve İMU’da ders vermiştir. Dr. Duygu Erten, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı ve eş-kurucusudur. 2007-2012 yılları arasında derneğin Dış İlişkilerinden sorumlu YK üyesi, 2012-2014 yıllarında dernek başkanlığı, 2015’den beri ise Yönetim Kurulu Başkan yardımcısıdır.  2012 yılında global sürdürülebilirlik hareketine yaptığı katkılar ve ÇEDBİK’in kurulmasında yaptığı çalışmalardan dolayı “Dünya Yeşil Binalar Konseyi Başkanlık Ödülü” almıştır. Derneğin çalışmaları içinde bugün okula başlayan her neslin yeşil bir okuldan mezun olmasını hedefleyen “Yeşil Okullar” projesi Erten’in, ÇEDBİK adına Cape Town’da imzaladığı ve tutkuyla sarıldığı bir projedir.  Gelişmekte olan ülkelerin sertifika sistemleri için çalışan  “Uluslararası Sosyo-Ekonomik Kategori Komitesi (IAP), Kurulu, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı Araştırma ve Teknik Geliştirme Komitesi üyesi,  “Clinton İklim Girişimi” Projesinin İstanbul direktörlüğü, Bayındırlık Bakanlığı “Enerji ve Sürdürülebilirlik Şurası” üyelikleri yapmış ve kamu stratejilerinin yeşil binaları kapsamalarına destek vermiştir.

Harvard Üniversitesinde Executive Programını bitirerek, Binalar ve Halk Sağlığı alanlarında çalışmalara yönelen Erten, son dönemde IMU’da Binalar ve İnsan Sağlığı konusuna odaklı bir Sürdürülebilirlik Araştırmaları Merkezi kurmaktadır. ABD’de yetkin mühendis (PE) olup DGNB, LEED ve BREEAM yeni, varolan binalar ve yerleşme sertifikasyonlarının yanısıra LEED Faculty ve WELL Faculty  lisanslı bir profesyöneldir. 2010 yılında kurduğu TURKECO Yeşil Akademi ve Danışmanlık bina, yerleşmeler ve kent ölçeğinde sorunlara stratejik çözümler yaratan bir müşavirlik firmasıdır.  TURKECO, dünyanın en büyük yeşil bina örgütü USGBC Yönetim kuruluna seçilen ilk Türk şirketidir.
<<< Konuşmacılar